Հայոց 150 թագուհիները

Հայ ժողովրդի պատմության մեջ թագավորների կողքին իրենց ուրույն տեղն են ունեցել հայոց թագուհիները: Միջնադարում 100-ից ավելի թագուհիներ դարձել են Հայաստանի հարևան քրիստոնյա տերությունների թագուհիներ ու իշխանուհիներ, իսկ նրանցից 10-ը Բյուզանդիայի կայսրուհիներ: 

Նրանց կարելի էր անվանել հայ թագուհիներ, ոչ թե հայոց թագուհիներ: Հայոց թագուհիները եղել են հայոց պետական կազմավորումների տիրակալների կանայք: Ըստ մեզ հասած տեղեկությունների՝ Հայաստանը ունեցել է 150 թագուհի: 103-ը ազգությամբ հայ, 1-ը ասորի, 8-ը՝ պարթև, 6-ը պարսիկ, 2-ը՝ ալան, 9-ը՝ հույն, 6-ը հռոմեացի, 4-ը՝ վրացի, 10-ը՝ ֆրանսիացի, 1-ը՝ մոնղոլ: Հայոց թագավորնրից միայն Գագիկ Բ Բագրատունին էր, որ գահակալման ընթացքում ամուսնացած չէր: Բայց հետագայում գահընկեց լինելուց հետո ամուսնացել է:

Պատմության ընթացքում հայոց թագուհիներն օգնել են իրենց ամուսիններին, մասնակցել երկրի կառավարման ու պաշտպանության գործին: Ստորև ներկայացված են հայոց պատմությանը հայտնի 150 թագուհիները:

Սոսեմ — ԱՐԱՄ
Եպիգե — ԱՐԱՄԵ
Արքանա — ԱՐԱՄԵ
Արարանսա — ՍԱՐԴՈՒՐԻ Ա
Նաիրա — ԻՇՊՈՒԻՆԻ
Թարիրիա — ՄԵՆՈՒԱ
Թիլամա — ԻՆՈՒՇՊՈՒԱ
Բագենա — ԱՐԳԻՇՏԻ Ա
Սուսարատու — ՍԱՐԴՈՒՐԻ Բ
Ռուսաինա — ՌՈՒՍԱ Ա
Հասիս — ԱՐԳԻՇՏԻ Բ
Կոթոն — ՌՈՒՍԱ Բ
Օրաշ — ՍԱՐԴՈՒՐԻ Գ
Ուրանիա — ՍԱՐԴՈՒՐԻ Դ
Պատար — ԱՐԳԻՇՏԻ Գ
Ծիրանե — ԷՐԻՄԵՆԱ
Հուծան — ՌՈՒՍԱ Գ
Կապուտան — ՌՈՒՍԱ Դ
Ասարհադոնիա — ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԿԱՅՈՐԴԻ
Ծամծամ — ՀՐԱՉՅԱ
Վանուհի — ԵՐՎԱՆԴ Ա ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑ
Զարուհի — ՏԻԳՐԱՆ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
Տիգրանուհի — ՀԻԴԱՐՆԵՍ Ա ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ

Միհրանա — ՀԻԴԱՐՆԵՍ Բ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Սիփանե — ՀԻԴԱՐՆԵՍ Գ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ասատերա — ԱՐՏԱՇԻՐ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հռոդոգունե — ԵՐՎԱՆԴ Բ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ծովինար — ՎԱՀԵ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Նանե — ԵՐՎԱՆԴ Գ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Արեգ — ՎԱՆԱՆԵՍ
Երվանդուհի — ԵՐՎԱՆԴ Դ ՎԵՐՋԻՆ
Սամոսիա — ՍԱՄՈՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հիերաքսիա — ԱՐՇԱՄ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Անտիոքիա — ՔՍԵՐՔՍԵՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Աստղիկ — ԶԱՐԵՀ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Լուսատիկին — ԱՐԿԱԹԻԱՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հուտոմիա — ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Մորճ — ԱՐՏԱՆԵՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ասպանույշ — ՊՏՂՈՄԵՈՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Արտասա — ՍԱՄՈՍ Բ
Արշանույշ — ՄԻՀՐԴԱՏ ԿԱԼԻՆԻԿՈՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ոսկեմայր — ԱՆՏԻՈՔՈՍ Ա ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հայամա — ԱՆՏԻՈՔՈՍ Դ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Սաթենիկ — ԱՐՏԱՇԵՍ Ա ԲԱՐԻ
Դշխո — ԱՐՏԱՎԱԶԴ Ա
Անահիտ — ՏԻԳՐԱՆ Ա
Հուտոմիա — ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Կլեոպատրա — ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Համասփյուռ — ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Սոսեմ-Զոսիմա — ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Զահանիրա — ՏԻԳՐԱՆ ԿՐՏՍԵՐ
Արաքսա — ԱՐՏԱՎԱԶԴ Բ
Սասա — ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Ջանամա — ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Օգտավա — ՏԻԳՐԱՆ Գ
Էրատո — ՏԻԳՐԱՆ Դ
Հարմոնիա — ԱՐՏԱՎԱԶԴ Գ
Արշակադուխտ — ՎԱՂԱՐՇԱԿ
Անույշ — ԱՐՏԱՎԱԶԴ Դ
Էլեկտրա — ՏԻԳՐԱՆ Ե
Բագրատուհի — ԶԵՆՈՆ-ԱՐՀԱՇԵՍ
Շահասպդուխտ — ԱՐՇԱԿ Ա
Զենոբիա — ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ
Մայա — ԿՈՏԻՍ
Զենոբիա — ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ
Բակուրադուխտ — ՏՐԴԱՏ Ա
Ճերմակուհի — ՏՐԴԱՏ Ա
Կապիտոլա — ՏԻԳՐԱՆ Զ
Սանդուխտ — ՍԱՆԱՏՐՈՒԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Սիրունիկ — ԱՇԽԱԴԱՐ-ՇԻԴԱՐ
Նազենիկ — ՊԱՐՏԱՄԱՍԻՐ
Վաղարշուհի — ՎԱՂԱՐՇ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Սիլվա — ՍՈՀԵՄՈՍ
Մազետա — ԲԱԿՈՒՐ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Արշամուհի — ՎԱՂԱՐՇ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Խոսրովանույշ — ԽՈՍՐՈՎ Ա ՄԵԾ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Նուշիկ — ԱՐՏԱՎԱԶԴ Ե
Սասանդուխտ — ՈՐՄԻԶԴ-ԱՐՏԱՇԻՐ
Ներսեհանույշ — ՆԵՐՍԵՀ
Աշխեն — ՏՐԴԱՏ Գ ՄԵԾ
Ճախրուհի — ԽՈՍՐՈՎ Բ ԿՈՏԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Բամբիշ — ՏԻՐԱՆ
Փառանձեմ — ԱՐՇԱԿ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Օլիմպդիա — ԱՐՇԱԿ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Զարմանդուխտ — ՊԱՊ
Ռոմելա — ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Վարդանդուխտ — ԱՐՇԱԿ Գ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Սմբատուհի — ՎԱՂԱՐՇԱԿ
Զրվանդուխտ — ԽՈՍՐՈՎ Գ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Գեղանույշ — ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ
Շապուհդուխտ — ՇԱՊՈՒՀ ՊԱՐՍԻԿ
Քնքուշ — ԱՐՏԱՇԵՍ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Հայրանույշ — ԱԲԳԱՐ Է
Հովանդուխտ — ԱԲԳԱՐ Ը
Սոփիա — ԱԲԳԱՐ Թ
Հուրամա — ՎԱՉԵ
Շուշանիկ — ՎԱՉԱԳԱՆ Գ ԲԱՐԵՊԱՇՏ
Գրիգորանույշ — ՀԱՄԱՄ ԱՐԵՎԵԼՑԻ
Կատրանիդե — ԱՇՈՏ Ա ՄԵԾ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Աշոտդուխտ — ՍՄԲԱՏ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Սահականույշ — ԱՇՈՏ Բ ԵՐԿԱԹ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Մարիամ — ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Խոսրովանույշ — ԱՇՈՏ Գ ՈՂՈՐՄԱԾ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Կատրանիդե — ՍՄԲԱՏ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Կատրանիդե — ԳԱԳԻԿ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Շուշան — ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Ֆլորա — ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Թագուհի — ԱՇՈՏ Դ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Գրիգորադուխտ — ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Մլքե — ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Գուրգենդուխտ — ԱՇՈՏ-ԴԵՐԵՆԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Կատա — ԱԲՈՒՍԱՀԼ-ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Դերենիկուհի — ԱՇՈՏ-ՍԱՀԱԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Գայանե — ԳՈՒՐԳԵՆ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Խուշուշ — ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ-ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
Փառիսուհի — ՄՈՒՇԵՂ Ա
Գորանդուխտ — ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Գորանդուխտ — ԳԱԳԻԿ ԱԲԱՍՅԱՆ-ԿԱՐՍԵՑԻ
Արուսյակ — ԳՈՒՐԳԵՆ-ԿՅՈՒՐԻԿԵ
Զորակրցել — ԴԱՎԻԹ ԱՆՀՈՂԻՆ
Հռիփսիմե — ԿՅՈՒՐԻԿԵ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Մամքան — ԱԲԱՍ Ա
Ռուզուքան — ԴԱՎԻԹ ԿՅՈՒՐԻԿՅԱՆ
Սեդա — ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ-ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ
Շահանդուխտ — ՍՄԲԱՏ Ա ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Քուպղիդուխտ — ՎԱՍԱԿ Ա
Սոփի — ՍՄԲԱՏ Բ ԱՇՈՏՅԱՆ
Շահանդուխտ — ԳՐԻԳՈՐ Ա ԱՇՈՏՅԱՆ
Հրանուշ — ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՍԵՎԱԴՅԱՆ
Մարիամ — ԳՐԻԳՈՐ Բ
Կատա — ՀԱՍԱՆ ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ

Մամա — ՀԱՍԱՆ ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
Զաբլուն — ԼԵՎՈՆ Բ ՄԵԾԱԳՈՐԾ
Սիպիլ — ԼԵՎՈՆ Բ ՄԵԾԱԳՈՐԾ
Զաբել թագուհի — ԱՆԴՐԵԱՍ
Կեռան — ԼԵՎՈՆ Գ
Մարգարիտա — ՀԵԹՈՒՄ Բ
Մարգարիտա — ԹՈՐՈՍ Ա
Զաբել — ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՍՄԲԱՏ
Խաթուն — ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՍՄԲԱՏ
Բեատիրչե — ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Բ
Ագնես — ԼԵՎՈՆ Դ
Զաբլուն — ՕՇԻՆ Ա
Հովհաննա — ՕՇԻՆ Ա
Ալիս — ԼԵՎՈՆ Ե
Կոստանդիա — ԼԵՎՈՆ Ե
Կանդակուզենիա — ԳՎԻԴՈՆ-ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ
Մարիուն — ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ
Օշինդուխտ — ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ
Մարգարիտա — ԼԵՎՈՆ Զ

(Visited 44 times, 1 visits today)