Date
05.08.2022

Ես մաքրել եմ ամբnղջ օրգանիզմս՝ խմելnվ այս ըմպելիքից ամեն օր մեկ բաժակ․ Ճնշnւմս կարգավnրվեց և ես ազատվեցի ավելnրդ քաշից

Ես մաքրել եմ ամբողջ օրգանիզմս՝ խմելով այս ըմպելիքից ամեն օր մեկ բաժակ։ Ճնշումս կարգավորվեց և ես ազատվեցի ավելորդ քաշից։ Կարմիր կաղամբը պարունակում է [...]