Date
04.08.2022

Փորձելով վերլուծել իրադարձությունները, մտածելեն, որ օձը զգացել է վտանգը, բայց… Հաջորդ առավոտ թուրք տղամարդիկ մտել են ու հիմնովին ավերե լքաղաքը

Տիգրան Մեծի օրոք, երբ Հայաստանը աշխարհակալ տերություն էր դարձել, Արտաշատ մայրաքաղաքն այլևս չէր կարող լինել հայոց ծովից ծով Հայաստանի կենտրոնը: Ուստի Տիգրան Երկրորդ [...]