Որդիս մի աղջկա ձեռքը բռն ած եկավ տուն ու ասաց, որ պատրաստվում է նրա հետ ամուսնանալ․ Նույն պահին հավ աքեցի նրա իրերը և․․․Իմ կարծիքով բոլոր մայրերը իմ պես կվարվեին

Օրեր առաջ որդիս մի աղջկա ձեռքը բռ նած եկավ տուն ու ասաց, որ պատրա ստվում է նրա հետ ամուսնանալ․ Նույն պահին հա վաքեցի նրա իրերը և․․․իմ կարծ իքով բոլոր մայրերը իմ պես կվ արվեին։Մի ամիս առաջ որդ իս մեր տուն բերեց մի աղջկա․

-Մայրիկ, ծանոթացիր, Արևիկն է։ Մենք սիրում են միմ յանց և պատրաստվում ենք ամու սնա նալ։ Բայց մինչ այդ որոշել ենք միա սին ապրել։

Իսկ ես ինչ, իհարկե ուրախացա, թող միա սին ապ րեն, եթե սիրում են։Ինչպ ես բոլոր մայրերը,ես էլ իմ որդուն միայն լավն եմ ցան կանում։

-Որդիս, գնացեք խոհա նոց, նստեք, հիմա ձեզ սուրճ կհյուր ասիրեմ, իսկ մինչ այդ կհավաքեմ քո իրերը։

-Այսի՞նքն, — զարմացավ որդիս։

Երբեմն ինձ թվում է, որ որդիս ամուսնուս կրնօրինակն է, հաճախ ստիպված եմ լինում միևնույն բանը 4 անգամ ասել, որ հաս կանա․

-Հիմա ես կհավաքեմ քո իրերը, որպիսի դու կարող անաս գնալ և ապրել ընտրյ ալիդ հետ։ Դուք դա եք չէ՞ ուզում։

-Հա, բայց հիմա վարձով տները շատ թանկ են, երկուսս էլ սովորում ենք, դու գիտես։ Մենք ուզում էինք դեռ այստեղ ապրել։ Ձեզ նեղություն չենք տա։

Բայց դե ես գիտեմ, ինքս էլ 15 տարի սկես ուրիս հետ եմ ապրել։ Չնայած, որ նա շատ լավ կին էր, մեր հարաբե րությունները, մի ևնույնն է, շատ շուտ էին փչացել։

-Արևիկ ջան, դու չես էլ պատկերացնում, թե քեզ հիմա ինչ լավություն եմ անում։ Հավատա, սկեսուրի հետ ապրելով՝ դեռ ոչ ոք չի երջանկացել։ Որդիս, փոխ վիր հեռակա ուսուցման, աշխատանք գտիր, մի սեն յականոց տուն վարձեք և ապրեք միասին, որքան կցանկանաք։

-Արևիկ ջան, որդուս հանդեպ իսկական զգացմունքներ ունես, այնպես չէ՞։ Ի՞նչ տարբերություն, թե որտեղ կապրեք։

-Հա, հա, բնակա նաբար, միայն թե միասին լինենք։

-Դե, որդիս, բարով գնացեք, ծնողներիդ էլ չմո ռանաս, հաճախ եկեք մեր տուն։ Արդեն մեծ եք, վստահ եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։

Դեռ 2 ժամ էլ զրու ցեցինք և ես ճանապարհեցի երիտա սարդներին, իսկ հետո․․․ առանց դռնից հեռու գնալու՝ նստեցի հատակին և սկսեցի բարձրաձայն արտասվել։ Շատ մեծ էր իմ տա նը երիտասարդն երին թողնելու գայթակղությունը․ որդիս կողքիս է, աչքս էլ հարսիս վրա կպահեմ։ Բայց չի կարելի․ մեծ երե խաները պիտի առանձին ապրեն։ Ես իմ գործն արել եմ․ մեծա ցրել եմ։ Հիմա երեխային բաց թողնելու ժամանակն է։

(Visited 120 times, 1 visits today)