Date
09.07.2022

Որդիս մի աղջկա ձեռքը բռն ած եկավ տուն ու ասաց, որ պատրաստվում է նրա հետ ամուսնանալ․ Նույն պահին հավ աքեցի նրա իրերը և․․․Իմ կարծիքով բոլոր մայրերը իմ պես կվարվեին

Օրեր առաջ որդիս մի աղջկա ձեռքը բռ նած եկավ տուն ու ասաց, որ պատրա ստվում է նրա հետ ամուսնանալ․ Նույն պահին հա վաքեցի [...]