Սիամանթոյի վերջին նամակը մորը` Նազենի Յարճանյանին

Սիամանթոյի վերջին նամակը մորը` Նազենի Յարճանյանին.

Սիրելի՛ մայր իմ
Այսօրվա թղթատարով Պոլիս երեսփոխան Հալաճյան Պետրոս Էֆենդուն մի աղերսագիր ուղարկեցի. անմիջապես եղբայրս, տեսնելով այդ, մեծահարգ անձնավորության մոտ ուղարկե.

հարկ եղած դիմումը թող կատարե և զիս այստեղից մի ժամ առաջ ազատ արձակելու միջոցը գտնե, քանզի աշխարհ գիտե, որ ոչ մի առնչություն չունեմ ոչ քաղաքականությունից և ոչ էլ ուրիշ հանցանքի հետ կապ ունեցող որևէ արարքից, տեղեկություն չունեմ:

Մի քիչ հիվանդացա. Անհանգիստ մի լինիք. Միայն թե Հալաճյան Էֆենդու գնալով դիմումս հետապնդեցեք: Բոլորիդ կբարևեմ:

1915 թ. հունիսի 27/հուլիսի 10
Այաշ
Ատոմ Յարճանյան

Սիամանթո

(Visited 167 times, 1 visits today)