Ուշագրավ մանրամասներ. Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը շարունակում է մնալ բավական բարձր՝ մոտ 80%. GALLUP International association

Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը շարունակում է մնալ բավական բարձր՝ մոտ 80%. GALLUP International association

Այս մասին փաստում են «GALLUP International association»-ի հայաստանյան լիիրավ անդամ «Էմ Փի Ջի» ընկերության իրականացրած սոցհարցման արդյունքները:

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է բազմաստիճան, քվոտային ընտրանք:

անքի առաջնային ﬕավորները` բնակավայրերը, ընտրվել են ՀՀ բոլոր վարչական-տարածքային ﬕավորներից` համամասնորեն:

Հարցազրույցներն իրականացվել են Հայաստանի 10 մարզերում և Երևանի բոլոր համայնքներում` ՀՀ բնակչության բաշխմանը համամասնորեն. ` 33%, մարզերում` 67%: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահական քայլով:

Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 30.04.2019 — 09.05.2019

(Visited 99 times, 1 visits today)